Studia Podyplomowe dla Tłumaczy Tekstów Specjalistycznych

Trwające dwa semestry studia w zakresie tłumaczenia specjalistycznego pisemnego, przeznaczone dla absolwentów dowolnego kierunku studiów magisterskich lub licencjackich. Program studiów kładzie nacisk na praktykę, przygotowując studentów do profesjonalnego tłumaczenia tekstów z różnych dziedzin, takich jak teksty marketingowe, ekonomiczne, prawnicze, medyczne, naukowe czy materiały audiowizualne.

 

Grupy językowe

Angielska, francuska, hiszpańska, niemiecka, rosyjska, ukraińska, włoska.

 

Czas trwania

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się  w dwa wybrane popołudnia tygodnia: ćwiczenia (16-21) oraz wykłady (18-21).

 

Opłaty

Czesne 4.800 PLN. Możliwość wpłaty w dwóch ratach.

 

Kontakt

 

Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową

Al. Mickiewicza 9a, pok. 408

31-120 Kraków 

Telefon stacjonarny +48 12 663 43 82 

Fax  +48 12 663 43 81

Adres e-mail: podyplomowe.unesco@uj.edu.pl

 

http://www.unesco.uj.edu.pl/dydaktyka/studia-podyplomowe