Oferta studiów

Studia magisterskie: Lingwistyka - przekład i komunikacja międzykulturowa to trwające dwa lata studia, któych celem jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych wielojęzycznych specjalistów z branży tłumaczeń i lokalizacji oprogramowania. W ramach studiów przewidziano zajęcia praktyczne z przekładu specjalistycznego, audiowizualnego i komputerowych technologii tłumaczeniowych, staże w branży tłumaczeniowej oraz wykłady i zajęcia z metodologii badań kulturo- i przekładoznawczych. Z uwagi na zakres kształcenia kandydaci muszą posiadać znajomość dwóch języków obcych (w tym języka angielskiego na poziomie zaawansowanym), doskonałą znajomość języka polskiego oraz umiejętność obsługi komputera przynajmniej na poziomie podstawowym. 

Elektroniczna rejestracja kandydatów

 

Studia Podyplomowe dla Tłumaczy Tekstów Specjalistycznych to trwające dwa semestry studia w zakresie tłumaczenia specjalistycznego pisemnego, przeznaczone dla absolwentów dowolnego kierunku studiów magisterskich lub licencjackich. Program studiów kładzie nacisk na praktykę, przygotowując studentów do profesjonalnego tłumaczenia tekstów z różnych dziedzin, takich jak teksty marketingowe, ekonomiczne, prawnicze, medyczne, naukowe czy materiały audiowizualne.

Elektroniczna rejestracja kandydatów

 

Studia Podyplomowe dla Tłumaczy Konferencyjnych to trwające trzy semestry studia mające na celu przygotowanie studentów do pracy w charakterze tłumacza ustnego. Zorientowany na ćwiczenia praktyczne program studiów gwarantuje intensywne, kompleksowe kształcenie w zakresie technik przekładu ustnego, zarówno konsekutywnego jak i symultanicznego (kabinowego).

Elektroniczna rejestracja kandydatów

 

Kursy dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych to specjalistyczne, intensywne kursy I i II stopnia, przygotowujące do egzaminu i wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Organizujemy kursy dla tłumaczy różnych języków (m.in. angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski), którzy chcą przygotować się do państwowego egzaminu na tłumacza przysięgłego lub doskonalić swój warsztat w zakresie sporządzania tłumaczeń poświadczonych.