Studia podyplomowe dla tłumaczy - tłumaczenia specjalistyczne 2019/2020

Studia przeznaczone są dla kandydatów chcących opanować terminologię specjalistyczną i strategię tłumaczeń tekstów z różnych dziedzin wiedzy.

Naukę mogą podjąć absolwenci dowolnych studiów magisterskich lub licencjackich z dobrą znajomością wybranego języka obcego. 

Prowadzimy nabór do następujących grup językowych: angielska, francuska, hiszpańska, niemiecka, rosyjska, ukraińska, włoska.

Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów weekendowych, od piątku od godz. 16.00 do niedzieli do godz. 16.00 (przeciętnie co drugi weekend).

Studia kończą się egzaminem dyplomowym pisemnym.

Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych upoważnia do ubiegania się o tytuł tłumacza przysięgłego oraz o zatrudnienie w biurach tłumaczeń i wszelkich innych instytucjach zatrudniających tłumaczy (także za granicą).

Zakres kształcenia 2019/2020

Strategie i techniki przekładu 10 godz. (wykład)

Gramatyka i stylistyka języka polskiego 10 godz. (wykład)

Podstawy ekonomii dla tłumaczy 10 godz. (wykład)

Podstawy prawa dla tłumaczy 10 godz. Wykład

Wprowadzenie do tłumaczenia uwierzytelnionego 8 godz. (wykład)

Wprowadzenie do tłumaczenia specjalistycznego i terminologii 8 godz. (wykład)

Tłumaczenie tekstów turystycznych i instytucji kultury 18 godz. (ćwiczenia)

Tłumaczenie tekstów technicznych 20 godz. (ćwiczenia)

Tłumaczenie tekstów naukowych 20 godz. (ćwiczenia)

Tłumaczenie tekstów medycznych 20 godz. (ćwiczenia)

Tłumaczenie tekstów ekonomicznych, finansowych i biznesowych 20 godz. (ćwiczenia)

Tłumaczenie tekstów prawnych i prawniczych 20 godz. (ćwiczenia)

Tłumaczenie tekstów unijnych 16 godz. (ćwiczenia)

Narzędzia CAT 20 godz. (ćwiczenia)

Razem 210 godz.