Studia podyplomowe dla tłumaczy - tłumaczenia tekstów specjalistycznych: program studiów

Zakres kształcenia 2019/2020

Strategie i techniki przekładu 10 godz. (wykład)

Gramatyka i stylistyka języka polskiego 10 godz. (wykład)

Podstawy ekonomii dla tłumaczy 10 godz. (wykład)

Podstawy prawa dla tłumaczy 10 godz. (wykład)

Wprowadzenie do tłumaczenia uwierzytelnionego 8 godz. (wykład)

Wprowadzenie do tłumaczenia specjalistycznego i terminologii 8 godz. (wykład)

Tłumaczenie tekstów turystycznych i instytucji kultury 18 godz. (ćwiczenia)

Tłumaczenie tekstów technicznych 20 godz. (ćwiczenia)

Tłumaczenie tekstów naukowych 20 godz. (ćwiczenia)

Tłumaczenie tekstów medycznych 20 godz. (ćwiczenia)

Tłumaczenie tekstów ekonomicznych, finansowych i biznesowych 20 godz. (ćwiczenia)

Tłumaczenie tekstów prawnych i prawniczych 20 godz. (ćwiczenia)

Tłumaczenie tekstów unijnych 16 godz. (ćwiczenia)

Narzędzia CAT 20 godz. (ćwiczenia)

Razem 210 godz.