Studia podyplomowe dla tłumaczy - tłumaczenia tekstów specjalistycznych: informacje dla studentów

INFORMACJE DLA STUDENTÓW - studia 2019/2020

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia zaczną się na początku października 2019 r. i potrwają do połowy czerwca 2020 r.

 

Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym. 

Czesne za całe studia wynosi 4800 zł. Płatne w dwóch ratach semestralnych. 

I rata 2400 zł (płatna 7 dni od daty wpisu)

II rata 2400 zł (płatna do 1 lutego 2019)

Informacja dla kandydatów na studia podyplomowe:

1.     Każdy student posiada INDYWIDUALNE konto do wpłaty czesnego. Numer konta otrzymają Państwo przy wpisie na studia.

Termin płatności I raty – 7 dni od daty wpisu.

2.     Przy wpisie na studia każdy student otrzyma login i hasło potrzebne do zalogowania się w systemie USOS i PEGAZ – proszę nie wyrzucać tej kartki!

 

Kandydata w czynnościach związanych z rekrutacją reprezentować może inna upoważniona przez niego osoba, która powinna okazać pełnomocnictwo, swój dokument tożsamości, a także dokument tożsamości osoby upoważniającej. W przypadku braku dokumentu tożsamości osoby upoważniającej, należy okazać jego kopię uwierzytelnioną przez organ wydający dokument lub przez notariusza. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów sekretariat może odmówić dokonania wpisu na studia.

 

Dział Finansowy informuje, że od 25.11.2019 nastąpi zmiana placówki banku CITI Handlowy, która obsługuje wpłaty gotówkowe z tytułu opłat za studia.

 

Od 25.11.2019  wpłaty gotówkowe z tytułu opłat za studia wnoszone na konta UJ prowadzone w banku Citi Handlowy bezprowizyjnie realizowane będą TYLKO w Oddziale w Krakowie przy ul. ul. Kilińskiego 2 – godz. otwarcia od pn. - pt. godz. 9.00 -17.00.  

Obsługa w Oddziale przy ul. Karmelickiej 7 będzie prowadzona do dnia 22.11.2019 r. do godziny 15:00.