Studia podyplomowe dla tłumaczy - tłumaczenia specjalistyczne: informacje dla kandydatów 2020/2021

Informacje dla kandydatów 2020/2021

Wymagania formalne: dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku filologicznym (studia I stopnia, studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie);

w przypadku absolwentów kierunków niefilologicznych – pisemne potwierdzenie znajomości języka obcego na poziomie min. C1 lub adekwatny certyfikat językowy. 

 

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia zaczną się na początku października 2020 r. i potrwają do połowy czerwca 2021 r. 

 

Czesne za całe studia wynosi 4800 zł. Płatne w dwóch ratach semestralnych. 

I rata 2400 zł (płatna 7 dni od daty wpisu)

II rata 2400 zł (płatna do 1 lutego 2021)

Rejestracja na studia odbywa się przez system https://irk.uj.edu.pl/

Specjalizacja: tłumaczenie tekstów specjalistycznych

Dokonywanie zgłoszeń na studia podyplomowe jest możliwe w terminie:

  • rozpoczęcie tury: 1 lipca 2020 roku
  • zakończenie tury: 15 września 2020 roku
  • wpis na studia: 18 - 19 września 2020 roku

Kwalifikacja na studia rozpocznie się od momentu zgłoszenia na studia liczby kandydatów równej dolnemu limitowi przyjęć w danej grupie językowej.