Lingwistyka, specjalność: lingwistyka stosowana

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.

Dodatkowym kryterium formalnym jest znajomość dwóch języków obcych na poziomie C1 potwierdzona rozmową kwalifikacyjną. Student przy rejestracji wybiera język główny z podanych opcji (język hiszpański, język włoski) i język dodatkowy: angielski

 

Rozmowa kwalifikacyjna w języku zadeklarowanym na etapie rejestracji sprawdzająca kompetencje językowe kandydata.

 

Rejestracja: https://www.erk.uj.edu.pl/studia/2580/1/s