Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Literatury

Studia Podyplomowe dla Tłumaczy Literatury przeznaczone są dla absolwentów dowolnych studiów magisterskich lub licencjackich, znających w stopniu zaawansowanym język obcy, posiadających predyspozycje do tłumaczenia literatury pięknej, jak również tekstów z zakresu szeroko rozumianego dyskursu humanistycznego i zainteresowanych poszerzaniem swoich kompetencji literackich. Predyspozycje te potwierdzone zostają pomyślnym wynikiem procedury kwalifikacyjnej.
 
Kandydaci przedstawiają teczki zawierające ok. 10 stron przekładu tekstów literackich i/lub humanistycznych wraz z oryginałami. Na podstawie tych materiałów odbywa się rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca kompetencje, predyspozycje oraz zainteresowania literackie kandydatów.
 
Przewiduje się otwarcie kilku grup językowych (angielski, hiszpański, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski) w zależności od liczby zgłoszeń.
 

Uwaga! rekrutacja na rok akad. 2016/2017 nie odbędzie się.

 
Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania indywidualnych zadań przekładowych (po cztery w każdym semestrze) i omówienia ich z prowadzącymi warsztaty podczas indywidualnych konsultacji.
 
Praca dyplomowa, której wykonanie stanowi warunek otrzymania świadectwa ukończenia Studiów, polega na wykonaniu przekładu co najmniej jednego spośród grupy tekstów zaproponowanych uczestnikom przez współpracujące z Katedrą UNESCO wydawnictwa. Prace oceniane są przez wykładowców Studiów oraz, równolegle, przez niezależnych ekspertów, czyli redaktorów wydawnictw. Integralną częścią świadectwa ukończenia Studiów są wydawane przez wydawnictwa partnerskie certyfikaty jakości wykonanych próbek i ich akceptowalności na tle standardów obowiązujących na rynku. Ze względu na specyfikę przekładu literackiego i jego oceny, materiały do prac dyplomowych przekazywane są uczestnikom w czerwcu, termin oddania gotowych prac upływa w sierpniu, wręczenie dyplomów odbywa się na przełomie września i października.