Kursy dla tłumaczy audiowizualnych

Kursy prowadzone w roku akademickim 2015/2016:

  • Tłumaczenie audiowizualne – audiodeskrypcja w teatrze i muzeum
  • Tłumaczenie audiowizualne – audiodeskrypcja w kinie i telewizji
  • Tłumaczenie audiowizualne – dubbing
  • Tłumaczenie audiowizualne – napisy dla niesłyszących
  • Tłumaczenie audiowizualne – wersja lektorska
  • Tłumaczenie audiowizualne – wersja napisowa

Najbliższy kurs:

Rekrutacja na kursy została zawieszona na czas wakacji.

Zasady rekrutacji

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoszenia: podyplomowe.unesco@uj.edu.pl

Limit przyjęć: 15-20 osób

Czas trwania kursu: 1 weekend; 16 godzin dydaktycznych.

Kursy prowadzone będą cyklicznie i uruchamiane w miarę zainteresowania poszczególnymi kursami.

Prosimy o wypełnienie zamieszczonego niżej kwestionariusza, wydrukowanie go i podpisanie. Następnie prosimy o przesłanie do Katedry UNESCO (Kraków, ul. Czapskich 4) kwestionariusza oraz ksero dowodu osobistego. Można też przesłać skany.

kwestionariusz osobowy

Gdy zbierze sie grupa chętnych, zawiadomimy wszystkich zainteresowanych: 1) czy zajęcia się odbędą i 2) czy można już wpłacać pieniądze. Każdy z uczestników otrzyma indywidualny numer konta. W tej chwili nie przyjmujemy jeszcze wpłat.

 

Wzór umowy o odpłatnościach za kurs

Zajęcia

Zajęcia zaczynają się w soboty od godz. 13.00 i trwają do wieczora, natomiast w niedzielę zajęcia trwają od rana i kończą się ok. godz. 16.00.

Opis kursu Tłumaczenie audiowizualne – audiodeskrypcja w kinie i telewizji

Kurs Tłumaczenie audiowizualne – audiodeskrypcja w kinie i telewizji przeznaczony jest dla tłumaczy, studentów i absolwentów pragnących zdobyć wiedzę z zakresu tworzenia audiodeskrypcji na potrzeby kina i telewizji.
Zajęcia są prowadzone w języku polskim.
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy składającej się z co najmniej 12 kandydatów.
Liczba godzin dydaktycznych 16.
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów składających się na kurs.
Cena 450 zł.
Kandydat powinien
– posiadać znajomość gramatyki i stylistyki polskiej umożliwiającą mu tworzenie poprawnych tekstów w tym języku
– w przypadku obcokrajowców znać język polski na poziomie C1 lub C2.
Absolwent będzie dysponować wiedzą dotyczącą zasad przygotowywania audiodeskrypcji na potrzeby kina i telewizji.
Po ukończeniu kursu studenci umieją posługiwać się profesjonalnym oprogramowaniem do tworzenia audiodeskrypcji oraz znają podstawowe zasady jej tworzenia
Podczas zajęć studenci samodzielnie tworzą audiodeskrypcję. Teksty poddawane są analizie krytycznej pod względem poprawności technicznej, stylistycznej i terminologicznej.

Opis kursu Tłumaczenie audiowizualne – napisy dla niesłyszących

Kurs Tłumaczenie audiowizualne - napisy dla niesłyszących przeznaczony jest dla tłumaczy, studentów i absolwentów pragnących zdobyć wiedzę z zakresu opracowywania napisów dla niesłyszących, w tym nauki obsługi profesjonalnego oprogramowania do rozstawiania napisów.
Zajęcia są prowadzone w języku polskim.

Kandydat powinien posiadać znajomość gramatyki i stylistyki polskiej umożliwiającą mu tworzenie poprawnych tekstów w tym języku;  w przypadku obcokrajowców znać język polski na poziomie C1 lub C2.
Liczba godzin dydaktycznych 16.

Cena 450 zł.

Po zakończeniu kursu słuchacze:
- znają podstawowe cechy tekstu audiowizualnego;
- umieją korzystać z narzędzi pracy w przedmiotowym zakresie, w tym ze specjalistycznego oprogramowania do tworzenia napisów dla niesłyszących;
- znają sytuację na rynku pracy tłumaczeń audiowizualnych;
- znają polskie i europejskie zasady tworzenia napisów dla niesłyszących i rozstawiania ich.

Kurs przedstawia podstawowe zagadnienia związane z praktycznym zastosowaniem technik tworzenia napisów dla niesłyszących. Umiejętności te są konieczne do podjęcia pracy w sektorze tłumaczeń audiowizualnych, który jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów w branży. Podczas zajęć studenci samodzielnie tworzą wersje napisów dla niesłyszących. Tłumaczenia poddawane są analizie krytycznej pod względem poprawności technicznej, stylistycznej i terminologicznej. W czasie zajęć wykorzystywane są autentyczne materiały pochodzące ze zbiorów osoby prowadzącej zajęcia, która jest również tłumaczem audiowizualnym.

Zajęcia odbywają się w pracowni multimedialnej, praca na laptopach z programem do tworzenia napisów.

Opis kursu Tłumaczenie audiowizualne – audiodeskrypcja w teatrze i w muzeum

Kurs Tłumaczenie audiowizualne – audiodeskrypcja w teatrze i muzeum przeznaczony jest dla tłumaczy, studentów i absolwentów pragnących zdobyć wiedzę z zakresu tworzenia audiodeskrypcji na potrzeby teatrów i muzeów.
Zajęcia są prowadzone w języku polskim.
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy składającej się z co najmniej 15 kandydatów.
Liczba godzin dydaktycznych 16.
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów składających się na kurs.
Cena 450 zł.
Kandydat powinien
– posiadać znajomość gramatyki i stylistyki polskiej umożliwiającą mu tworzenie poprawnych tekstów w tym języku
– w przypadku obcokrajowców znać język polski na poziomie C1 lub C2.
Absolwent będzie dysponować wiedzą dotyczącą zasad przygotowywania audiodeskrypcji na potrzeby teatru i muzeum.
Po ukończeniu kursu studenci umieją posługiwać się profesjonalnym oprogramowaniem do tworzenia audiodeskrypcji oraz znają podstawowe zasady jej tworzenia
Podczas zajęć studenci samodzielnie tworzą audiodeskrypcję. Teksty poddawane są analizie krytycznej pod względem poprawności technicznej, stylistycznej i terminologicznej.

Opis kursu Tłumaczenie audiowizualne – dubbing

Kurs Tłumaczenie audiowizualne – dubbing przeznaczony jest dla tłumaczy, studentów i absolwentów pragnących zdobyć wiedzę z zakresu opracowywania polskiej wersji językowej produkcji audiowizualnych w postaci wersji dubbingowanej.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim.
Języki wykorzystywane na zajęciach: angielski.
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy składającej się z co najmniej 12 kandydatów.
Liczba godzin dydaktycznych 16.
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i praca zaliczeniowa w postaci przygotowania tłumaczenia w zadanej technice przekładu audiowizualnego.
Cena 600 zł
 
Po zakończeniu kursu studenci:
- znają podstawowe cechy tekstu audiowizualnego,
- umieją rozpoznać pojawiające się w tekstach problemy tłumaczeniowe i zaproponować konkretne rozwiązania dla nich w obrębie techniki tłumaczenia w formie dubbingu,
- umieją korzystać z narzędzi pracy tłumacza w przedmiotowym zakresie,
- znają sytuację na rynku pracy tłumaczeń audiowizualnych.

Opis kursu Tłumaczenie audiowizualne – wersja lektorska

Kurs Tłumaczenie audiowizualne – wersja lektorska przeznaczony jest dla tłumaczy, studentów i absolwentów  pragnących zdobyć wiedzę z zakresy opracowywania polskiej wersji językowej produkcji audiowizualnych w postaci wersji lektorskiej.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim.
Języki wykorzystywane na zajęciach: angielski.

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy składającej się z co najmniej 16 kandydatów.
Liczba godzin dydaktycznych: 16
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów składających się na kurs.
Cena 600 zł.
Kurs przedstawia podstawowe zagadnienia związane z praktycznym zastosowaniem technik tworzenia wersji lektorskiej.
Uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami takimi jak wpływ szyku zdań oraz interpretacji tekstu na intonację lektora i wartkość dialogu; specyfika tłumaczenia filmów dokumentalnych oraz fabularnych (w zależności od gatunku: sensacyjnych, kostiumowych, komediowych, etc.), praktycznymi aspektami współpracy autora polskiej wersji językowej z lektorem podczas udźwiękowienia filmu.

Opis kursu Tłumaczenie audiowizualne – wersja napisowa

Kurs Tłumaczenie audiowizualne – wersja napisowa przeznaczony jest dla tłumaczy, studentów i absolwentów  pragnących zdobyć wiedzę z zakresy opracowywania polskiej wersji językowej produkcji audiowizualnych w postaci wersji napisowej, w tym nauki obsługi profesjonalnego oprogramowania do rozstawiania napisów.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim.
Języki wykorzystywane na zajęciach: angielski.
 

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy składającej się z co najmniej 12 kandydatów.

Liczba godzin dydaktycznych: 16

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów składających się na kurs.

Cena 600 zł

Kurs przedstawia podstawowe zagadnienia związane z praktycznymi zasadami tłumaczenia audiowizualnego za pomocą napisów. Po ukończeniu kursu studenci umieją posługiwać się profesjonalnym oprogramowaniem do tworzenia napisów oraz znają podstawowe zasady ich tworzenia.

KADRA rok 2014/2015

Anna Jankowska: asystent w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ oraz prezes Fundacji Siódmy Zmysł. Absolwentka Instytutu Filologii Romańskiej UJ. Interesuje się przekładem audiowizualnym, a w szczególności napisami dla niesłyszących oraz audiodeskrypcją. Tłumaczka audiowizualna, przygotowuje polskie wersje językowe na zlecenie Telewizji Religia oraz CBbbies. Członek European Association for Studies in Screen Translation.

Izabela Künstler : audiodeskrypcją zajmuje się od 2007 roku. Autorka i redaktorka tekstów audiodeskrypcji do kilkudziesięciu filmów i kilkunastu przedstawień teatralnych (m.in. Teatru Narodowego w Warszawie), a także audiodeskrypcji ekspozycji muzealnych (Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Mazowieckim w Płocku, sale Zamku Królewskiego w Warszawie).  Współpracuje z Projektem „Poza ciszą i ciemnością" Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą" oraz z projektem „Usłysz obraz, zobacz dźwięk" Fundacji Siódmy Zmysł. Od 1994 roku opracowuje napisy dla niesłyszących, do 2010 roku była kierowniczką Redakcji Napisów dla Niesłyszących Telewizji Polskiej.  Autorka eseju poświęconego audiodeskrypcji, wydanego w  książce „Białą laską po kinowym ekranie" (Wydawnictwo PZN, 2011)  oraz tekstu „Napisy dla niesłyszących – problemy i wyzwania" („Przekładaniec", 2008 r. ). Stale wykłada audiodeskrypcję w warszawskiej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.