Kursy dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych

UWAGA!

W roku akad. 2017/2018 kursy nie odbywają się.

 

 

PROSZĘ PRZESŁAĆ KWESTIONARIUSZ KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

I KSEROKOPIĘ DOWODU OSOBISTEGO NA ADRES: aleksandra.weiss@uj.edu.pl

LUB FAXEM: 48 12 663 4380

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

      

 

 

 

1. PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU I ZAWODU TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO – KURS I STOPNIA DLA SŁUCHACZY WSZYSTKICH JĘZYKÓW

I – Kodeks tłumacza przysięgłego w zakresie tłumaczeń pisemnych

 1. omówienie I części kodeksu
 2. przykłady niepoprawnie wykonanych tłumaczeń
 3. różne typy dokumentów
  1. dokumenty sporządzone na formularzach
  2. dokumenty wielostronicowe
  3. dokumenty wielojęzyczne
  4. dokumenty wielojęzyczne-wielostronicowe

II – Kodeks tłumacza przysięgłego w zakresie tłumaczeń ustnych

 1. omówienie II części kodeksu
 2. rodzaje tłumaczeń ustnych i ich zastosowanie
 3. przykłady ćwiczeń pamięciowych, podstawy notacji
 4. podstawowe techniki do
  • tłumaczenia a vista
  • tłumaczenia liaison
  • tłumaczenia konsekutywnego

Oferta jest skierowana do osób, które chcą:

 • poznać formalnoprawne oraz praktyczne zasady świadczenia usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych w charakterze tłumacza przysięgłego
 • doskonalić swój warsztat w zakresie sporządzania tłumaczeń poświadczonych;
 • przygotować się od strony formalnoprawnej do egzaminu na tłumacza przysięgłego oraz do zawodu tłumacza;

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy składającej się z co najmniej 10 kandydatów, maksymalna liczba słuchaczy w jednej edycji to 35 osób.

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie zaliczeń z ćwiczeń.

Cena 900 zł.

2. PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU I ZAWODU TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO – KURS II STOPNIA: JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI, JĘZYK FRANCUSKI, JĘZYK WŁOSKI, JĘZYK HISZPAŃSKI, JĘZYK ROSYJSKI

KURS II STOPNIA: ANGIELSKI, NIEMIECKI, WŁOSKI, HISZPAŃSKI, FRANCUSKI

 w dniach:

 

 

Na kursie II stopnia uczestnicy będą mieli możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej na Kursie I stopnia tłumacząc paralelne dokumenty w języku polskim i języku niemieckim lub hiszpańskim, włoskim, francuskim, angielskim, rosyjskim.

Po wprowadzeniu (ramy prawne, zasady formalno-prawne dla sporządzania tłumaczeń poświadczonych, uzus tłumaczeniowy) omawiane są różne gatunki tekstów, z którymi najczęściej spotyka się w swojej praktyce tłumacz przysięgły. Są to dokumenty metrykalne,  zaświadczenia, tłumaczenia notarialne (pełnomocnictwa, umowy zawiązania spółki, umowy sprzedaży) oraz dokumenty występujące w obrocie sądowym (wyroki, potwierdzenie nabycia spadku, pisma rozwodowe).

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy składającej się z co najmniej 15 kandydatów.

Liczba godzin dydaktycznych: 15

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie zaliczeń z ćwiczeń.

Cena 450 zł.

 

 

 

Wszelkich informacji na temat ww. kursów udziela
Aleksandra Weiss, tel. 12 663 43 80,
e-mail: aleksandra.weiss@uj.edu.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ
I UDZIAŁU W KURSACH!!