Piknik Translatologiczno – Etnograficzny nr 3

Termin: 20.05.2019

W dniu 20.05.2019 Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową organizuje piknik Translatologiczno-Etnograficzny nr 3 do skansenu w Zubrzycy Górnej_ Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej lub do Sądeckiego Parku Etnograficznego - do decyzji koła naukowego.

Wyjazd autokarem o godz. 9.00, miejsce zbiórki przy Auditorium Maximum. Powrót ok. godz. 18.00.

Studenci i Pracownicy uczestniczący w pikniku mają w tym dniu usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach, ponieważ piknik jest związany z realizacją projektu tłumaczeniowego.

Zgłoszenia chętnych przyjmowane są w sekretariacie Katedry do 10 maja.

Bedą przydatne komputery i dostęp do Internetu (proszę się zorganizować w całej grupie). Jeden komputer na grupę czteroosobową.

Wyżywienie we własnym zakresie.

Data opublikowania: 25.04.2019
Osoba publikująca: Monika Curyło