Studia podyplomowe dla tłumaczy

Termin: 16.05.2018

Zgodnie z Zarządzeniem nr 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 maja 2018 roku

na Wydziale Filologicznym powstają dwusemestralne Studia podyplomowe dla tłumaczy.

 

 

Na podstawie § 27 ust. 4a Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego w związku z § 2 ust. 3 zarządzenia nr 100 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 października 2017 roku w sprawie zasad tworzenia, przekształcania i likwidacji programów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach kształcenia ustawicznego, zarządzam, co następuje:

§ 1 Od roku akademickiego 2018/2019 tworzy się na Wydziale Filologicznym UJ dwusemestralne Studia podyplomowe dla tłumaczy o trzech specjalizacjach:

1) Studia podyplomowe dla tłumaczy, specjalizacja: tłumaczenia tekstów specjalistycznych;

2) Studia podyplomowe dla tłumaczy, specjalizacja: tłumaczenia ustne;

3) Studia podyplomowe dla tłumaczy, specjalizacja: tłumaczenia uwierzytelnione i środowiskowe.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

 

http://www.bip.uj.edu.pl/documents/1384597/139746861/zarz_34_2018.pdf/6d00890f-1ab5-454d-a1bf-88c914e82a91

Data opublikowania: 17.05.2018
Osoba publikująca: Monika Curyło