Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową w TranslAcademy

Termin: 15.12.2017

W piątek 15 grudnia 2017 r. Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową uczestniczyła w webinarze TranslAcademy. Organizując wywiady z przedstawicielami różnych ośrodków akademickich, platforma TranslAcademy umożliwia „odkrywanie najlepszych na świecie praktyk w zakresie kształcenia tłumaczy”, a także “wymianę pomysłów, doświadczeń oraz nowatorskich metod dydaktycznych, sprzyjających rozwojowi nowoczesnego rynku tłumaczeń”.

W realizowanym na żywo webinarze pracownicy
i studenci Katedry do Badań nad Przekładem
i Komunikacją Międzykulturową zaprezentowali innym członkom społeczności TranslAcademy swoją jednostkę, realizowany w niej program kształcenia tłumaczy oraz własne osiągnięcia naukowo-dydaktyczne. Webinar wzbudził szerokie zainteresowanie, o czym świadczą liczne, zadawane na żywo pytania słuchaczy oraz rekordowa publiczność: wywiadowi z pracownikami Katedry przysłuchiwało się ponad dwieście osób z całego świata. Tym samym Uniwersytet Jagielloński dołączył do grona ośrodków zrzeszonych w TranslAcademy.

http://translacademy.com

Data opublikowania: 21.12.2017
Osoba publikująca: Monika Curyło